odbor Klubu českých turistů

Nové fotky v kronice

Nové fotky v kronice

Nové fotky v kronice

Členské příspěvky pro rok 2018

Členský příspěvek na rok 2018 můžete zaplatit již před výroční členskou schůzi (bude 20. 1. 2018), a to ve Středisku volného času LUNA Příbor na ul. Dukelská v 1. patře – 11. 12. 20179. 1. 2018 vždy od 13 do 16 hodin.

Platbu můžete provést rovněž bezhotovostním převodem na účet odboru KČT Příbor č.ú. 1762515339/0800. Uveďte variabilní symbol 2018 a do poznámky napište jména osob, za které platíte.

 

Základní členství

Zahrnuje členský průkaz se slevami EurobedsSphere Card, úrazové pojištění, slevy na jízdné ČD (IN Karta a ČD banka), slevy na mapy KČT, slevy na vybraných akcích a příspěvky a slevy na ubytování v chatách KČT.
Junior – 180 Kč (děti a mládež nar. 1992 a mladší)
Senior – 180 Kč (muži nar. 1956, ženy nar. 1957 a starší) a ZP
Dospělý – 280 Kč
Rodina – 500 Kč (příslušníci dvou generací, alespoň 1 rodič nebo prarodič a alespoň 1 junior)

 

Rozšířené členství

Rozšiřuje základní členství o roční předplatné časopisu Turista a o 50 % slevu na konkrétní výstroj (triko, bunda).
Junior – 500 Kč
Senior – 500 Kč
Dospělý – 600 Kč
Rodina – 820 Kč

Ocenění pro KČT Příbor

2016-09-29-diplom

Jaké bude počasí?