odbor Klubu českých turistů

Kontaktní informace

Korespondenční adresa

KČT Příbor
Vladimír Bilský
Myslbekova 1024
74258 Příbor

Email

1.kctpribor@email.cz
 

Účet

č. ú. 1762515339 / 0800
Česká spořitelna a.s., pobočka Příbor

Výbor odboru

Milan Gajdoš, Vladimír Bilský (předseda), Emil Suchánek, Lenka Nenutilová, Andrea Krestová, Lucie Holáňová – Ocelková

Milan Gajdoš, Vladimír Bilský (předseda), Emil Suchánek,
Lenka Nenutilová, Andrea Krestová, Lucie Holáňová – Ocelková

Předseda

Vladimír Bilský
+420 737 375 203
v.bilsky@seznam.cz
 

Pokladní

Andrea Krestová
+420 732 336 893
ajka.7@seznam.cz
 

Revizor

Lenka Nenutilová

Členové

Ing. Emil Suchánek
+420 606 711 135
emil.suchanek@quick.cz
 

Milan Gajdoš
+420 605 078 929
mi.gajdos@seznam.cz
 

Lucie Holáňová – Ocelková
+420 606 819 776
lucie.ocelkova@post.cz

Věra Dostálová (od 9. 1. 2016)
+420 737 000 844
dostalova.vera@m-zone.cz

Ze stanov KČT
 • Výbor je výkonným orgánem odboru KČT.
  Jeho hlavním úkolem je plánování, řízení a kontrola činnosti a hospodaření odboru.
  Jednotliví členové výboru (případně i předseda) jsou voleni členskou schůzí na dobu nejvýše čtyř let.
   
 • Z členů výboru jsou voleni statutární zástupci odboru.
  Pokud nebyli členskou schůzí odboru KČT zvoleni, je statutárním zástupcem předseda odboru KČT.
   

» Stanovy KČT