odbor Klubu českých turistů

Odbor Klubu českých turistů Příbor

Samostatný odbor KČT vznikl v roce 1995. Organizujeme zejména turisty z Příboru a okolí.

A proč vyrazit do přírody, či za poznáním právě s námi? Protože organizovaná turistika s Klubem českých turistů nabízí oproti individuálnímu cestování nesporné výhody.

  • Každoročně pořádáme celou řadu výletů a zájezdů na zajímavá místa v tuzemsku i zahraničí.
  • Jednotlivé akce organizují vyškolení a zkušení vedoucí.
  • Dostanete veškeré potřebné podklady a dozvíte se řadu zajímavostí o navštívených místech.
  • Můžete si vybrat z několika různých tras podle svého zájmu a zdatnosti.
  • Máte zajištěnou dopravu tam i zpět, přičemž při autobusových nebo vlakových zájezdech se místa startu a cíle mohou lišit. Pokud cestujete vlastním vozem, musíte plánovat okružní trasu.
  • Cena zájezdů je nízká. Organizace akcí je naším koníčkem a ne obživou.

Nikoho nenutíme chodit v jedné velké skupině. Svoje tempo a společníky si na cestě zvolíte sami. Jedinou podmínkou je, abyste byli včas na místě odjezdu.

Vrchol Keprníku (1423 mnm) | Foto: A. Slatinský

Ze stanov KČT
  • Členem KČT se muže stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT, vstoupí do odboru KČT a zaplatí členský příspěvek KČT. U členů mladších 15 let je ke vzniku členství v KČT nutný písemný souhlas zákonného zástupce. V dalších letech je členem, pokud má v kalendářním roce zaplaceny členské příspěvky.  
  • Základním článkem KČT je odbor. Může se ustavit při počtu nejméně 10 členů, z toho alespoň tří starších 18 let.  
  • Nejvyšším orgánem odboru KČT je členská schůze. Koná se nejméně 1x za rok. Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů starších 15 let, musí výbor odboru KČT svolat členskou schůzi, ta se musí konat nejpozději do 30 dnů od podání písemného podnětu.  
» Stanovy KČT