odbor Klubu českých turistů

Historie turistiky v Příboře

Skutečné počátky turistiky v Příboře nebyly nikdy přesně evidovány. Z ústního vyprávění víme, že jeden z prvních Klubů českých turistů byl založen v roce 1895 ve Štramberku. Příborští zájemci o turistiku byli nejprve organizováni ve štramberském klubu a později, okolo roku 1932, kdy byl založen KČT v Kopřivnici, začali chodit na túry i s kopřivnickými turisty, jejichž prvním předsedou byl pan Emil Hanzelka.

Více informací z této doby se nedochovalo. Neúspěšně se o zmapování této historie pokoušel i příborský kronikář pan Lubomír Loukotka.

Novodobá historie organizované turistiky v Příboře začíná v roce 1971. Po zákazu činnosti a zrušení Českého Junáka se s tím někteří jeho činovníci nesmířili a své zkušenosti využili v nově založeném odboru turistiky při TJ Tatra Příbor.

V roce 1990 byl odbor turistiky při TJ Tatra Příbor přejmenován na KČT při TJ Tatra Příbor a od roku 1995 KČT Příbor se stal samostatným odborem Klubu českých turistů.

Od 1.9.1987 zahájil svou činnost pod registračním číslem 3912 turistický oddíl mládeže (TOM) “Skalák” . Do Skaláku chodilo kolem 30 dětí. TOM ukončil v roce 1992.

Pod tělovýchovnou jednotou organizovali turisté půldenní a jednodenní výlety po okolí, později i jedno a dvoudenní autobusové zájezdy. Od roku 1989 pak i vícedenní zájezdy a od roku 1991 se vícedenní zájezdy pořádají pravidelně každý rok – jarní zájezd na tři až čtyři dny v měsíci květnu a letní zájezd na čtyři až šest dnů v měsíci srpnu.

V minulých letech jsme navštívili téměř celou republiku (včetně Slovenka). Například v roce 1992 a 1993 to byla Šumava, 1994 a 1995 Vysoké Tatry, dále Lužické hory, Krušné hory, Český les, Krkonoše, Českomoravská Vysočina, Pavlovské vrchy, Jindřichohradecko a Česká Kanada, Železné hory, Rychlebské hory, Jeseníky, Česko-saské Švýcarsko, Český ráj, Moravský kras, Nízké Tatry, Slovenský ráj, Kremnické vrchy atd. Bližší okolí poznáváme pravidelně v jednodenních zájezdech – Beskydy, Chřibské vrchy, Hostýnské a Vizovické vrchy, Javorníky a další.

O historii KČT